دو تیراندازی در خارج از دبیرستان ولایت؛ دانش آموزان در امنیت هستند

[ad_1]

جکسون، خانم (WJTV) – پلیس جکسون در جستجوی دو مظنون است که در روز سه شنبه 25 اکتبر در خارج از دبیرستان پرواین تیراندازی کردند.

پلیس گفت که دو مرد از یک سدان سفید و یک سدان آبی جلوی مدرسه به یکدیگر تیراندازی کردند. یک گلوله از شیشه جلوی مدرسه عبور کرد و گلوله دیگری از طریق یک کامیون حمل بار در منطقه مدرسه دولتی جکسون (JPS) عبور کرد.

به دلیل این حادثه مدرسه تعطیل شد. در جریان تیراندازی به کودکان آسیبی نرسید.

پلیس اعلام کرد حضور خود را در اطراف تمامی مدارس پایتخت افزایش خواهد داد.

[ad_2]

0 comments to دو تیراندازی در خارج از دبیرستان ولایت؛ دانش آموزان در امنیت هستند

Leave a reply