دولت تیت ریوز در نمایشگاه شهرستان نشوبا 2022 سخنرانی می کند

[ad_1]

شهرستان نشوبا، خانم. (WJTV) – نمایشگاه شهرستان نشوبا 2022 روز پنجشنبه با سخنرانی های سیاسی بیشتر قانونگذاران می سی سی پی ادامه دارد.

در ساعت 10:30 صبح، فرماندار تیت ریوز (R-Miss.) برای جمعیت حاضر در نمایشگاه سخنرانی خواهد کرد.

روز چهارشنبه، دیگر رهبران ایالتی از جمله ستوان در نمایشگاه سخنرانی کردند. فرماندار دلبرت هوزمن، کمیسر بیمه مایک چانی و شوواسکی یانگ، نامزد دموکرات ها برای ناحیه سوم کنگره.

[ad_2]

Leave a reply