دلسیشیا مارتین، سرپرست کانتی هیندز بازنشسته شد

[ad_1]

کانتی هیندز، خانم. (WJTV) – ناظر ناحیه مدرسه شهرستان هیندز پس از 50 سال کار در زمینه آموزش بازنشسته می شود.

دکتر. دلسیا مارتین پس از 27 سال خدمت در آموزش عمومی و 23 سال در ناحیه مدرسه شهرستان هیندز از آموزش عمومی بازنشسته خواهد شد.

بازنشستگی مارتین از 30 ژوئن 2023 اجرایی خواهد شد.

[ad_2]

Leave a reply