دزدی پیتزای دومینو با تهدید اسلحه در کانتون

[ad_1]

کانتون، خانم (WJTV) – پلیس کانتون در حال تحقیق در مورد دزدی از فروشگاه پیتزا دومینو در روز جمعه 6 ژانویه با تهدید اسلحه است.

رئیس پلیس اوتا براون گفت این حادثه حوالی ساعت 7:15 بعد از ظهر در محل فروشگاه در خیابان صلح شرقی رخ داد.

وی گفت: مظنون با اسلحه وارد مغازه شد و با پول صندوق فروشگاه از محل خارج شد.

(توضیحات: اداره پلیس کانتون)

هر کسی که اطلاعاتی در مورد سرقت مسلحانه داشته باشد می تواند با اداره پلیس کانتون یا بازدارنده جنایت تماس بگیرد.

[ad_2]

Leave a reply