در اینجا سایت های توزیع آب جکسون در این آخر هفته است

[ad_1]

جکسون، خانم (WJTV) – شهر جکسون در آخر هفته میزبان رویدادهای توزیع آب خواهد بود.

توزیع آب در روز جمعه 15 دی ماه در نقاط زیر انجام می شود:

  • 2:00 بعد از ظهر در مرکز خرید متروسنتر در نزدیکی اسکله بارگیری قدیمی دیلارد (آب شستشو و آشامیدن)
  • 5:00 بعد از ظهر در دبیرستان فارست هیل (آب شستشو و آشامیدنی)

توزیع آب در روزهای شنبه 16 دی و یکشنبه 8 دی در نقاط زیر انجام می شود:

  • 2:00 بعد از ظهر در مرکز خرید متروسنتر در نزدیکی اسکله بارگیری قدیمی دیلارد (آب شستشو و آشامیدن)

ساکنین سالخورده یا معلول که قادر به رفتن به محل توزیع نیستند، می توانند برای آب با شماره 311 یا 601-960-1875 تماس بگیرند.

[ad_2]

Leave a reply