در اینجا سایت های توزیع آب جکسون برای دسامبر است. 28

[ad_1]

جکسون، خانم (WJTV) – شهر جکسون سایت های توزیع آب را برای چهارشنبه 28 دسامبر اعلام کرد.

در اینجا مکان های زیر وجود دارد که آب را تامین می کند:

  • وست جکسون – ساعت 14:00 در مرکز خرید متروسنتر در نزدیکی بارانداز قدیمی دیلارد
  • جکسون جنوبی – ساعت 5:00 بعد از ظهر در Candlestick Plaza در نزدیکی جاده کوپر
  • شمال غربی جکسون – 5:00 بعد از ظهر در نبش Northside Drive و Manhattan Road در نزدیکی Smilow Prep

ساکنین سالخورده یا معلول که قادر به رفتن به محل توزیع نیستند، می توانند برای آب با شماره 311 یا 601-960-1875 تماس بگیرند.

[ad_2]

Leave a reply