در اینجا سایت های توزیع آب جکسون برای دسامبر است. 27

[ad_1]

جکسون، خانم (WJTV) – شهر جکسون سایت های توزیع آب را برای سه شنبه 27 دسامبر اعلام کرد.

در اینجا مکان های زیر وجود دارد که آب را تامین می کند:

  • جکسون جنوبی – ساعت 2:00 بعد از ظهر در Candlestick Plaza در خیابان کوپر
  • شمال غربی جکسون – 2:00 بعد از ظهر در نبش Northside Drive و Manhattan Road در نزدیکی Smillow Prep
  • وست جکسون – ساعت 14:00 در مرکز خرید متروسنتر در نزدیکی بارانداز قدیمی دیلارد
  • Byram – ساعت 14:00 در پارک جاده دیویس (2515 جاده دیوید)

اگر همسایگان قادر به سفر به محل توزیع نیستند، با شماره 311 یا 1875-960-601 تماس بگیرید.

[ad_2]

Leave a reply