دانستن زمان نه گفتن – و راهبردهای دیگر برای رشد سریع

[ad_1]

رشد سریع یک چیز عالی است – اما این بدان معنا نیست که کنترل آن آسان است. گیل بکر از CAULIPOWER، لورا دیکارلو و گیتش گورال از زنبورهای انسانی در مورد استراتژی‌ها و راه‌حل‌هایی برای یافتن خطوط لوله استعداد، ایجاد مشارکت‌های استراتژیک و دانستن زمان نه گفتن صحبت خواهند کرد.

[ad_2]