دادخواستی برای ایجاد یک زیرمجموعه در Ridgeland ثبت شد

[ad_1]

ریگلند، خانم (WJTV) – Sandeep “Sunny” Sethi با Sunray Investments LLC به دنبال مجوز استفاده مشروط برای توسعه بخش فرعی در ملک در Northpark Drive و Old Canton Road است.

نورث ساید سان گزارش داد که این دادخواست خواستار رزونانس ملکی است که در حال حاضر در منطقه C2-A قرار دارد. در این دادخواست آمده است که تقاضا برای مسکن باکیفیت در بازار وجود دارد. گفته شد که این مکان اندازه و مکان مناسب برای توسعه است.

آلن هارت، مدیر فواید عمومی گفت که نام بخش فرعی پیشنهادی “بلامار” است. خانه های یک خانواده در محل ساخته خواهد شد.

به گفته این روزنامه، هیئت شهردار ریجلند و الدرمن ها این درخواست را در جلسه بعدی هیئت مدیره بررسی خواهند کرد.

[ad_2]

Leave a reply