خروجی I-220 برای بسته شدن برای تعمیر سرسره در شهرستان Hinds

[ad_1]

کانتی هیندز، خانم. (WJTV) – خروجی بین ایالتی 220 در شهرستان هیندز از دوشنبه 24 اکتبر به مدت یک هفته بسته خواهد شد.

مقامات وزارت حمل و نقل می سی سی پی (MDOT) گفتند که رمپ خروجی جنوب به بزرگراه US 80 غرب (خروج 1B) از ساعت 7 صبح روز دوشنبه 24 اکتبر تا ساعت 7 صبح روز دوشنبه 31 اکتبر بسته خواهد شد.

آنها گفتند که خدمه در تعمیر سرسره کار خواهند کرد. از رانندگان درخواست می شود مسیر دیگری را طی کنند و مراقب اکیپ های کنار جاده باشند.

[ad_2]

Leave a reply