خدمه به آتش سوزی جنیفر درایو در شهرستان وارن پاسخ دادند


وارن کانتی، خانم. (WJTV) – خدمه در روز جمعه 8 ژوئیه به آتش سوزی سازه در جنیفر درایو در شهرستان وارن پاسخ دادند.

مقامات آتش نشانی شهرستان وارن گفتند که آتش سوزی حدود ساعت 11:40 شب در بلوک 100 جنیفر درایو رخ داده است. وقتی خدمه رسیدند، گفتند حدود 80 درصد سازه در آتش سوخت. بر اساس گزارش‌ها، خدمه برای خاموش کردن شعله‌ها حدود دو ساعت طول کشید.

مقامات آتش نشانی می گویند که در آن لحظه هیچ کس در داخل نبود و هیچ آسیبی گزارش نشده است. علت آتش سوزی در حال حاضر مشخص نیست.