جکپات Mega Millions به 555 میلیون دلار تخمین زده می شود

[ad_1]

جکسون، خانم (WJTV) – هیجان برای جکپات Mega Millions در سراسر کشور همچنان در حال افزایش است!

این جکپات قبل از قرعه کشی سه شنبه شب به 555 میلیون دلار رسید و ارزش نقدی آن 316.9 میلیون دلار برآورد شد.

این پنجمین جکپات بزرگ در تاریخ Mega Millions است. بزرگترین جکپات در اکتبر 2018 به 1.537 میلیارد دلار رسید.

جکپات برای قرعه کشی پاوربال چهارشنبه، 20 ژوئیه تا 101 میلیون دلار، با ارزش نقدی تخمینی 58.7 میلیون دلار است.

جکپات می سی سی پی Match 5 قبل از قرعه کشی سه شنبه شب 238000 دلار ارزش دارد.

[ad_2]

Leave a reply