جکسون مدیر موقت آثار عمومی را معرفی کرد

[ad_1]

جکسون، خانم (WJTV) – مهندس شهر رابرت لی به عنوان مدیر موقت فواید عمومی شهر جکسون انتخاب شد.

مقامات شهر گفتند که نقش بخش کارهای عمومی پس از انتصاب مدیر شخص ثالث، تد هنیفین، که به نظارت بر عملیات آب و صورتحساب آب ادامه خواهد داد، دوباره پیش بینی شد.

لی پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه ایالتی می سی سی پی، تقریبا 20 سال پیش کار خود را با شهر جکسون به عنوان مهندس عمران آغاز کرد. او همچنین به عنوان مهندس ارشد عمران و مهندس شهر با شهر کار کرده است، جایی که او بر توسعه تمام پروژه های بهبود سرمایه در جکسون نظارت دارد.

شهردار Chokwe A. Lumumba گفت: “من به تصمیم گیری، دانش و مهارت های او در حرکت رو به جلو اعتماد کامل دارم.”

مقامات شهر گفتند که جستجوی سراسری را برای یافتن جایگزین دائمی آغاز خواهند کرد.

[ad_2]

Leave a reply