جکسون توزیع آب را در آگوست برگزار می کند. 13

[ad_1]

جکسون، خانم (WJTV) – شهر جکسون در روز شنبه، 13 آگوست، مواردی از آب بطری شده را بین همسایگان توزیع خواهد کرد.

این امر پس از آن صورت می گیرد که روز جمعه، 29 ژوئیه، اخطار آب جوش در سراسر شهر برای جکسون توسط وزارت بهداشت ایالت می سی سی پی (MSDH) صادر شد.

برای هر وسیله نقلیه یک مورد آب محدود خواهد بود. آب بسته بندی شده تا زمان تمام شدن ذخایر توزیع می شود.

توزیع ساعت 14 در ایستگاه آتش نشانی شماره 1 به نشانی خیابان غربی 555 انجام می شود.

[ad_2]

Leave a reply