جکسون توزیع آب را در آگوست برگزار می کند. 11

[ad_1]

جکسون، خانم (WJTV) – شهر جکسون در روز پنجشنبه 11 آگوست مواردی از آب بطری شده را بین همسایگان توزیع خواهد کرد.

این امر پس از آن صورت می گیرد که روز جمعه، 29 ژوئیه، یک اخطار آب جوش در سراسر شهر برای جکسون توسط وزارت بهداشت ایالت می سی سی پی (MSDH) صادر شد.

برای هر وسیله نقلیه یک مورد آب محدود خواهد بود. آب بسته بندی شده تا زمان تمام شدن ذخایر توزیع می شود.

توزیع در مکان زیر انجام می شود:

  • ایستگاه آتش نشانی شماره 1 (خیابان غربی 555) – 2:00 بعد از ظهر

[ad_2]

Leave a reply