جسد یک زن در خیابان لیندزی در لورل پیدا شد

[ad_1]

لورل، خانم (WHLT) – پلیس لورل پس از پیدا شدن جسد یک زن در روز چهارشنبه 5 اکتبر در حال تحقیق است.

افسران پس از دریافت گزارش یک فرد متوفی به بلوک 2000 خیابان لیندزی پاسخ دادند. پزشک قانونی تخمین زد که این زن شش ماه تا یک سال پیش فوت کرده است.

پلیس گفته است که در حال حاضر هیچ اطلاعات هویتی یا دیگری در مورد این فرد در دسترس نیست. جسد برای کالبد شکافی به آزمایشگاه جنایی دولتی فرستاده شد.

پلیس لورل گفت هرکسی که در این منطقه زندگی می کند در صورت داشتن اطلاعات مرتبط با این حادثه باید با این اداره تماس بگیرد.

هر کسی می‌تواند با دپارتمان پلیس لورل یا بازدارنده‌های جرم به شماره 601-428-STOP تماس بگیرد.

[ad_2]

Leave a reply