جسد زیر لاستیک‌ها در منطقه حائل شهرستان هنکاک پیدا شد

[ad_1]

کانتی هانکاک، خانم. (WJTV) – نمایندگان کانتی هنکاک در حال تحقیق پس از پیدا شدن جسدی در روز شنبه، 7 مه توسط کارگرانی بودند که بر سوختگی کنترل شده در منطقه حائل مرکز فضایی استنیس ناسا نظارت می کردند.

سان هرالد گزارش داد که جسد زیر لاستیک هایی که در منطقه ریخته شده بود، دفن شده بود. بازرسان گفتند که جسد مدتی در آنجا بوده است.

پزشکی قانونی برای تعیین هویت قربانی کالبد شکافی انجام خواهد داد. ریکی آدام، کلانتر شهرستان هنکاک گفت که قربانی یک پیراهن قرمز یا مایل به قرمز و شلوار جین آبی روشن و کفش های تنیس سفید پوشیده بود.

به گفته کلانتری، این پرونده احتمالاً به تحقیقات قتل تبدیل خواهد شد.

[ad_2]