جسد در نهر لیک کانتی پیدا شدلیک کانتی، خانم. (WJTV) – پس از پیدا شدن جسد مردی در یک نهر، نمایندگان لیک کانتی در حال تحقیق هستند.

بریزی نیوز گزارش داد که این مرد درست بعد از ساعت 11 صبح روز جمعه 30 سپتامبر در یک نهر در خیابان سنتر کراسینگ در نزدیکی خط لیک-آتالا شهرستان پیدا شد.

به گفته بازرسان، آنها تماسی دریافت کردند که یک وسیله نقلیه وارونه و غوطه ور در آب است. آنها توانستند خودرو و جسد مرد را داخل آن پیدا کنند. محققان بر این باورند که خودرو ممکن است برای چند روز زیر آب رفته باشد.

کلانتر رندی اتکینسون گفت که به نظر می رسد وسیله نقلیه از جاده خارج شده و در نهر ختم شده است.

جسد برای شناسایی به آزمایشگاه جنایی دولتی منتقل شد.