جسد در بلوار دانشگاه جکسون پیدا شد

[ad_1]

جکسون، خانم (WJTV) – پلیس جکسون پس از پیدا شدن جسدی در بلوار دانشگاه در اوایل صبح پنجشنبه در حال تحقیق است.

دریک هرن، معاون رئیس پلیس گفت که قربانی مرد چندین بار مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. پلیس معتقد است جسد در محل رها شده است.

همسایه های منطقه می گویند که در طول شب صدای تیراندازی شنیده اند. در این زمان، پلیس گفت هیچ انگیزه یا مظنونی وجود ندارد.

هرن گفت که افسران در حال بررسی هستند تا ببینند آیا این جسد می تواند به اجساد دیگری که اخیراً در شهر و شهرستان پیدا شده اند متصل شود یا خیر.

[ad_2]