جراحات پس از تصادف در US 49 در شهر Yazoo گزارش شده است

[ad_1]

شهرستان یازو، خانم (WJTV) – پلیس شهر یازو می‌گوید پس از تصادف چند وسیله نقلیه در US 49 در روز پنج‌شنبه، 27 آوریل، مجروح شدند.

کنت همپتون، رئیس پلیس شهر یازو گفت که حداقل چهار وسیله نقلیه از جمله یک تراکتور-تریلر در این تصادف دخیل بوده اند.

به گفته اداره حمل و نقل می سی سی پی (MDOT)، این تصادف در خطوط شمالی US 49 در جاده اولد بنتون رخ داده است. این تصادف باعث افتادن علائم راهنمایی و رانندگی در منطقه شد.

خدمه MDOT در حال پاکسازی منطقه و نصب علائم توقف موقت هستند. رانندگان باید منتظر تاخیر در خطوط شمالی باشند.

[ad_2]

Leave a reply