تیراندازی در نمایندگی خودرو منجر به قرنطینه در Natchez High می شود

[ad_1]

ناچز، خانم (WJTV) – دبیرستان ناچز بعد از ظهر پنجشنبه پس از شلیک اسلحه به نمایندگی GMC در D’Evereux Drive تعطیل شد.

دموکرات Natchez گزارش داد که دوونته پری پس از ساعت 3:30 بعد از ظهر در ارتباط با این حادثه دستگیر شد. پلیس گفت که او از صحنه فرار کرد اما بعدا دستگیر شد.

دبیرستان ناچز حدود ساعت 2:40 بعد از ظهر قرنطینه شد، مقامات مدرسه گفتند که قرنطینه یک اقدام احتیاطی بوده و دانش‌آموزان در خطر نیستند. قرنطینه بعد از ساعت 15 به پایان رسید

[ad_2]