تیراندازی به خودروی سرباز MHP در شهرستان هلمز شلیک شد

[ad_1]

هولمز کانتی، خانم. (WJTV) – روز پنجشنبه، 24 نوامبر، تیراندازی به خودروی سرباز گشت بزرگراه می سی سی پی (MHP) در شهرستان هلمز شلیک شد.

مقامات اداره امنیت عمومی می سی سی پی (DPS) گفتند که تیراندازی حوالی ساعت 6:30 صبح زمانی رخ داد که این سرباز در حال گشت زنی در نزدیکی جاده نیوپورت بود.

به گفته مقامات DPS، تیراندازی به خودروی سرباز شلیک شده است. سرباز آسیبی ندید

اداره تحقیقات می سی سی پی (MBI) در مورد تیراندازی افسران تحقیق خواهد کرد. یافته های این تحقیقات با دادستانی منطقه در میان گذاشته خواهد شد.

اطلاعات دیگری از تیراندازی منتشر نشده است.

[ad_2]

Leave a reply