توقف ترافیك MHP به یكی دیگر از اتوبوس ها در شهرستان پایک منتهی می شود

[ad_1]

بروکهاون، خانم. (WJTV) – یک مظنون پس از کشف مواد مخدر در حین توقف ترافیک در شهرستان پایک دستگیر شد.

یکی از نیروهای گشت بزرگراه می سی سی پی (MHP) یک کیا سونوما سفید رنگ 2004 را به دلیل تخلف ترافیکی در روز شنبه، 23 آوریل در 55 بین ایالتی در نزدیکی نشانگر چهار مایلی متوقف کرد.

در حین توقف، سرباز 40 پوند مواد مخدر غیرقانونی پیدا کرد. مسافر، یاسمین هریس 30 ساله از کالیفرنیا، به دلیل قاچاق یک ماده کنترل شده (ماری جوانا) و قاچاق THC دستگیر شد.

هریس به زندان شهرستان پایک محکوم شد.

[ad_2]