تصادف خودرو JPD، اتوبوس مدرسه در جاده تلویزیون

[ad_1]

جکسون، خانم (WJTV) – یک ماشین پلیس جکسون و یک اتوبوس مدرسه در روز پنجشنبه 11 اوت در جکسون تصادف کردند.

تصادف در خیابان تلویزیون و جاده رابینسون بعد از ساعت 4:30 بعد از ظهر اتفاق افتاد. یک خدمه خبری WJTV 12 یک افسر پلیس زن را در صحنه دیدند. در زمان تصادف یک راننده اتوبوس و یک دانش آموز در اتوبوس مدرسه بودند.

در حال حاضر هیچ خبری در مورد مصدومیت وجود ندارد. دلیل سقوط در دست بررسی است.

[ad_2]

Leave a reply