بقایای مرد مفقود شده فایت در شهرستان اسمیت پیدا شد: کلانتر

[ad_1]

شهرستان اسمیت، خانم. (WJTV) – بقایای یک مرد 25 ساله گمشده فایت در روز چهارشنبه 2 نوامبر در شهرستان اسمیت پیدا شد.

به گفته کلانتر شهرستان اسمیت، بقایای راشیم رایل کارتر در جنوب تیلورسویل پیدا شد.

کلانتر گفت که یک مالک زمین یک دوربین بازی در منطقه نصب کرده است. هفته گذشته وقتی دوربین بررسی شد، تصویر مردی روی دوربین دیده شد.

مالک زمین فیلم را به مقامات تحویل داد و جستجو برای کارتر آغاز شد. بقایای او روز چهارشنبه پیدا شد و برای تایید DNA به آزمایشگاه جنایی می سی سی پی منتقل شد.

کلانتر از مردم برای ارائه اطلاعات مفید در این مورد تشکر کرد که توانست بسته شدن خانواده را فراهم کند.

[ad_2]

Leave a reply