بقایای انسان در پرل پیدا شد و به آزمایشگاه جنایی فرستاده شد

[ad_1]

پرل، خانم (WJTV) – مقامات در حال بررسی پس از پیدا شدن بقایای انسانی در پرل هستند.

گرگ فلین با شهر مروارید گفت که بقایای آن در نزدیکی جاده کلیسای Sweet Home در روز چهارشنبه 7 دسامبر پیدا شد.

پزشکی قانونی شهرستان رانکین تشخیص داد که بقایای انسان متعلق به یک مرد است. اجساد برای کالبد شکافی و شناسایی به آزمایشگاه جنایی دولتی منتقل شدند.

پلیس پرل گفت که آنها معتقد نیستند که بازی ناپسند در آن دخیل بوده است، اما آنها آن را رد نکرده اند.

[ad_2]

Leave a reply