بقایای انسان در نزدیکی کازینو Vicksburg پیدا شد

[ad_1]

ویکزبورگ، خانم. (WJTV) – پلیس ویکسبورگ در حال تحقیق پس از پیدا شدن بقایای انسان در نزدیکی یک کازینو در روز سه شنبه 27 دسامبر است.

پلیس صبح روز سه شنبه از مرگ احتمالی یک فرد نزدیک به کازینو آمریستار مطلع شد. بر اساس اطلاعات ارائه شده، جستجو در منطقه انجام شد. در ساعت 1:20 بعد از ظهر، پلیس گفت که بقایای یک مرد در دره ای در نزدیکی پارکینگ هتل آمریستار قرار دارد.

بقایای جسد به آزمایشگاه جنایی ایالت می سی سی پی منتقل می شود و در آنجا کالبد شکافی برای تعیین زمان و علت مرگ انجام می شود.

[ad_2]

Leave a reply