بقایای انسانی در نزدیکی برج آب شهرستان هیندز پیدا شد

[ad_1]

کانتی هیندز، خانم. (WJTV) – معاونان شهرستان هیندز پس از پیدا شدن بقایای انسانی تجزیه شده بعد از ظهر یکشنبه در حال تحقیق هستند.

تایری جونز، کلانتر شهرستان هیندز گفت که بقایای آن در جاده ویندیل در نزدیکی یک برج آبی پیدا شده است. کارآگاهان برای شناسایی بقایای بقایای و علت احتمالی مرگ در حال کار هستند.

جونز گفت که به نظر می رسد بقایای آن برای مدت طولانی در محل بوده است.

[ad_2]

Leave a reply