بقایای اسکلت در نزدیکی خانه متروکه جکسون پیدا شد

[ad_1]

جکسون، خانم (WJTV) – پلیس در جکسون در حال تحقیق پس از پیدا شدن بقایای اسکلت در نزدیکی یک خانه متروکه در جکسون جنوبی است.

به گفته معاون رئیس تایرون باکلی، پس از اینکه همسایگان در روز چهارشنبه، 15 مارس، بقایای آن را کشف کردند، افسران به بلوک 1000 جاده کوپر پاسخ دادند.

شارون گریشام استوارت گفت که این فرد شناسایی نشده است. علت مرگ گزارش نشده است.

گریشام استوارت گفت که بازی نادرست مشکوک نیست.

[ad_2]

Leave a reply