برخی از همسایگان مروارید بدون آب به دلیل شکستگی اصلی

[ad_1]

پرل، خانم (WJTV) – برخی از همسایگان Pearl در روز جمعه، 6 مه، پس از برخورد یک لوله اصلی آب بدون آب هستند.

رهبران شهر گفتند که یک پیمانکار با پروژه Intermodal Pearl-Richland به خط اصلی آب برخورد کرده است. این قطعی بر همسایگان و مشاغل در جاده پیرسون جنوبی در مسیر راه آهن تأثیر می گذارد.

به افراد آسیب دیده توصیه می شود که تمام آب را برای 24 ساعت آینده بجوشانند. مدیران شهری گفتند که پیمانکار در حال تلاش برای رفع مشکل است و آب باید ظرف چند ساعت آینده دوباره روشن شود.

[ad_2]