باند برای مرد متهم در گروگانگیری در ویکزبورگ در روز کریسمس تنظیم شدویکزبورگ، خانم. (WJTV) – مردی که در روز کریسمس به دلیل گروگانگیری در ویکسبورگ دستگیر شده بود، روز چهارشنبه 28 دسامبر در دادگاه حاضر شد.

پلیس گفت ترن کارتر، 41 ساله، به آدم ربایی و نگهداری کوکائین ناشی از درگیری با پلیس در خیابان اول شمالی در 25 دسامبر 2022 متهم شد.

کارتر در دادگاه شهری ویکسبورگ حاضر شد. وثیقه او 115000 دلار تعیین شد و پرونده او به هیئت منصفه بزرگ شهرستان وارن سپرده شد.