بازرس سابق شهر ناچز به دلیل کودک آزاری دستگیر شد

[ad_1]

آدامز کانتی، خانم (WJTV) – نمایندگان شهرستان آدامز یک بازرس سابق شهر ناچز را به اتهام سوء استفاده از یک کودک در محل سکونتش دستگیر کردند.

نمایندگان گفتند که تحقیقات خود را در 5 مارس پس از دریافت گزارش هایی مبنی بر وقوع این حادثه در تاریخ 1 اوت 2021 یا حوالی آن آغاز کردند. به گفته نمایندگان، گزارش ها حاکی از آن است که پل لوید داوز 75 ساله کودکی را در محل سکونت خود لمس کرده است.

کلانتر تراویس پاتون گفت داوز یک بازرس سابق شهری برای شهر ناچز است.

به گفته کلانتری، تحقیقات منجر به کشف شواهد گسترده ای برای اثبات علت احتمالی شد که منجر به صدور حکم تفتیش و صدور حکم بازداشت برای داوس شد.

بازرسان داوس را بدون حادثه دستگیر کردند. آنها گفتند که به دلیل ماهیت حساس پرونده اطلاعات بیشتری منتشر نخواهد شد و به احترام قربانی منتشر خواهد شد.

[ad_2]

Leave a reply