این Black VC تا 2 میلیون دلار در استارت‌آپ‌های با رهبری متنوع در مراحل اولیه سرمایه‌گذاری می‌کند. در اینجا سه ​​چیزی است که او هنگام حمایت از یک شرکت جدید به دنبال آن است

[ad_1]


هانری پیر ژاک در مورد فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاری شرکت خود صحبت می کند.

[ad_2]