این سرمایه‌گذار به توصیه‌های تأمین مالی راه‌اندازی TikTok و The Office واکنش نشان می‌دهد.

[ad_1]

همه مشاوره های تامین مالی یکسان ایجاد نمی شوند. یکی از مهم ترین مراحل در راه اندازی کسب و کار، یافتن سرمایه گذار است. ما به اینترنت مراجعه کردیم تا در مورد تأمین مالی استارت‌آپ‌ها توصیه‌هایی پیدا کنیم و آنکور جین، یکی از مدیران سابق Tinder و مدیر عامل و بنیان‌گذار استودیوی سرمایه‌گذاری Kairos، و سردبیر اجرایی خود، Diana Ransom را برای تشخیص توصیه‌های خوب از بد به خدمت گرفتیم.

[ad_2]