این بنیانگذار شکافی در مراقبت از پوست دید. در اینجا چیزی است که او می خواهد منتقدانش درباره کار او با زنان رنگین پوست بدانند

[ad_1]


راشل راف Urban Skin RX را برای بازاری که کمتر از آن استفاده می‌شود راه‌اندازی کرد. همانطور که شرکت رشد کرده است، مخالفان او در رسانه های اجتماعی نیز رشد کرده اند.

[ad_2]