اکنون ثبت نام کنید: به شرکت بپیوندید. در این رویداد پخش زنده انحصاری برای جشن کسب و کار سیاهپوست چهارشنبه 23 مارس

[ad_1]

به شرکت بپیوندید در گفتگو با زوادی برایانت، رئیس بخش مراقبت های حاد اطفال و خدمات مدناکس؛ کوین لوید. بنیانگذار و مدیر عامل MYLE؛ و جنیفر مارتین، یکی از بنیانگذاران Pipcorn، در مورد وضعیت کارآفرینی سیاهپوستان ایالات متحده، چهارشنبه، 23 مارس ساعت 12 بعد از ظهر

[ad_2]