افسر بهداشت دولتی دکتر. دن ادنی اولین کنفرانس خبری را برگزار می کند

[ad_1]

جکسون، خانم (WJTV) – وزارت بهداشت ایالت می سی سی پی (MSDH) یک نشست مجازی و کنفرانس خبری با دکتر افسر جدید بهداشت ایالتی برگزار می کند. دن ادنی.

به گفته این آژانس، ادنی در مورد اولویت ها و دستور کار آینده خود برای خدمت و حفاظت از سلامت همه می سی سی پی صحبت خواهد کرد.

او ابتدا در فوریه 2021 به عنوان مسئول ارشد پزشکی و مسئول بهداشت منطقه ای منطقه مرکزی بهداشت عمومی به MSDH پیوست.

ادنی جانشین افسر بهداشت ایالتی دکتر شد. توماس دابز که در پایان جولای از سمت خود استعفا داد.

این کنفرانس خبری از ساعت 9:30 صبح به وقت مرکزی آغاز خواهد شد. در روز پنجشنبه 4 آگوست.

[ad_2]

Leave a reply