اعلامیه آب جوش جکسون در سراسر شهر ممکن است این هفته لغو شود

[ad_1]

جکسون، خانم (WJTV) – رهبران اداره خدمات عمومی شهر جکسون گفتند که خدمه و پیمانکاران خارجی در حال پیشرفت در بازگرداندن فشار آب در کارخانه آب کورتیس هستند.

از دوشنبه 27 ژوئن فشارها افزایش یافته است. اگر در طول روز به همین ترتیب باقی بماند، شهر می تواند نمونه برداری آب را از روز سه شنبه آغاز کند. این امکان وجود دارد که اخطار آب جوش در سطح شهر در اوایل بعدازظهر چهارشنبه یا صبح پنجشنبه لغو شود.

بدون احتیاط، شهر یک جدول زمانی حدوداً پنج روزه ارائه می‌کند تا فشار آب همه همسایگان به حالت عادی بازگردد.

مشتریان آب شهر جکسون، شهرستان هیندز و شهر بایرام تحت اخطار آب جوش و توصیه صرفه جویی در مصرف آب هستند.

[ad_2]

Leave a reply