اعضای جدید به کمیته های شهر یازو منصوب شدندشهر یازو، خانم. (WJTV) – هیئت شهردار و الدرمن شهر یازو در جلسه اخیر چندین نفر را به کمیته های محلی منصوب کردند.

Yazoo Herald قرارهای زیر را گزارش کرد:

  • بتی پریست به اداره مسکن شهر یازو منصوب شد
  • دیوید کلیبون به عضویت هیئت پارک ها و تفریحات منصوب شد
  • دانیل پندر، الیور سامپسون و رابرت بارتون به عنوان هیئت برنامه ریزی و منطقه بندی منصوب شدند
  • رابرت کلمن به عضویت هیئت مدیره کمیسیون خدمات عمومی منصوب شد
  • ون ری به کمیسیون بندر یازو منصوب شد

به نوشته این روزنامه، این هیئت در نشست عادی بعدی خود، نامزدهای هیئت فرهنگی مثلث و هیئت زیبای نگه داشتن یازو را بررسی خواهد کرد.