اخطار آب جوش برای اتصالات آب چاه جکسون برداشته شد

[ad_1]

جکسون، خانم (WJTV) – شهر جکسون اخطار احتیاطی آب جوش را برای اتصالات ارائه شده توسط سیستم آب چاه جاده مادوکس شهر جکسون لغو کرده است.

همه اتصالات آب چاه، از جمله شهر بیرم و برخی از مناطق شهرستان هیندز، تحت تأثیر این اطلاعیه قرار گرفتند.

اطلاعیه آب جوش برای اتصالات آب سطحی شهر هنوز به قوت خود باقی است.

برای کسب اطلاعات بیشتر، همسایگان می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن 2723-960-601 تماس بگیرند. بعد از ساعت 4 بعد از ظهر، همسایگان می توانند با شماره 1777-960-601 یا 1875-960-601 تماس بگیرند.

[ad_2]

Leave a reply