اختصاصی 12 نیوز: 1 بر 1 با دیون "مربی نخست" سندرز

[ad_1]

سرمربی فوتبال دانشگاه ایالتی جکسون، دیون “کوچ پرایم” سندرز و کایلا تامپسون از 12 News پیش از فصل می نشینند تا درباره فوتبال، بازی Prime Example و موارد دیگر صحبت کنند!

این فصل از 4 سپتامبر از ساعت 14:00 شروع می شود

JSU اولین Scrimmage سال 2022 را اجرا می کند | WJTV

[ad_2]

0 comments to اختصاصی 12 نیوز: 1 بر 1 با دیون "مربی نخست" سندرز

Leave a reply