آتش نشانان مدیسون جوجه اردک را از فاضلاب نجات دادند

[ad_1]

مدیسون، خانم. (WJTV) – آتش نشانان مدیسون روز دوشنبه 10 آوریل یک اردک مادر و ده جوجه اردک او را پس از افتادن در زهکشی نجات دادند.

مقامات اداره آتش نشانی مدیسون (MFD) گفتند که جوجه اردک ها در زهکشی فروشگاه کروگر در بزرگراه 51 سقوط کردند.

هنگامی که آتش نشانان به محل حادثه رسیدند، مادر اردک در حال پرواز با نگرانی بالای سرش دیده شد. آتش نشانان از زهکشی پایین رفتند و ده جوجه اردک را در یک سبد دستی کروگر جمع آوری کردند.

مقامات MFD گفتند که صدای “تشکر” اردک مادر از آتش نشانان شنیده می شود که جوجه اردک هایش به او بازگردانده شدند.

[ad_2]

Leave a reply