آب کم در رودخانه می سی سی پی سفرهای دریایی وایکینگ ها را متوقف می کند

[ad_1]

ویکزبورگ، خانم. (WJTV) – سطح پایین آب در رودخانه می سی سی پی به این معنی است که وایکینگ می سی سی پی توقف برنامه ریزی شده ای در ویکسبورگ نخواهد داشت.

Vicksburg Post گزارش داد که مقامات خط کروز گفتند که سطح پایین آب باعث بسته شدن ترافیک کشتیرانی به سمت شمال و جنوب شده است. این تعطیلی ها باعث تاخیرهایی شده است که به گفته آنها باعث می شود تا وایکینگ می سی سی پی نتواند کشتی رانی در حال انجام را تکمیل کند و به سنت سنتور برسد. پل برای توقف برنامه ریزی شده بعدی خود در 15 اکتبر.

مسئول خط کروز گفت که مهمانانی که تحت تاثیر قرار می گیرند مطلع شده اند. آنها گفتند که تمام حرکت های آینده وایکینگ می سی سی پی طبق برنامه انجام می شود.

[ad_2]

Leave a reply